Polityka Prywatności Firma Firma Handlowo Usługowa „EKSPERT”

Podczas przeglądania naszej strony internetowej www.opony-ekspert.pl, rozmowy telefonicznej z nami, kontaktu mailowego lub listownego, powierzasz nam przetwarzanie swoich danych osobowych. Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat.

1. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: Firma FHU „Ekspert”, ul. Warszawska 25, 42-350 Koziegłowy, NIP: 5771664930. W razie pytań i wniosków dotyczących Twoich danych, możesz napisać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub listownie na adres firmy. Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu danych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Przetwarzane dane Przetwarzamy następujące dane osobowe:
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres zamieszkania bądź prowadzenia działalności gospodarczej
 • Adres poczty elektronicznej
 • Nr telefonu kontaktowego

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Przekazane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane są w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej finalizacją (np. rezerwacji) oraz celach marketingowych, jak również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym organów publicznych.

4. Obowiązek podania danych osobowych Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia umowy.

5. Czas przetwarzania danych Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione, od dnia realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

6. Odbiorcy danych osobowych Firmami przetwarzającymi Twoje dane osobowe mogą być: biuro rachunkowe oraz firmy świadczące usługi: transportowe, komputerowe, finansowe i prawne na rzecz administratora danych, jak również pozostałym podmiotom, których administrator jest właścicielem, jeżeli jest to konieczne do realizacji celu.
7. Prawa osoby, której dane dotyczą Masz prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

8. Prawo do cofnięcia zgody Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem.

9. Skarga do organu nadzorczego Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

10. Zmiany w polityce prywatności Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji na stronie internetowej www.opony-ekspert.pl.

Mobilny
Serwis
opon

Natychmiastowa pomoc:
511 104 104
(w godz pracy 7-18)

Nasza
siedziba

ul. Kościuszki 70,     501 308 990
42-350 Koziegłowy,      530 430 430